Als werkgever wil je zo min mogelijk ongelukken op kantoor. Wat kun je doen? Gebodsborden gebruiken om je personeel en klanten te waarschuwen. De veiligheid op de werkvloer kan door middel van basis signalering verhoogd worden. Het is daarom belangrijk dat je deze op de juiste plaatsen aanbrengt. Let op! zorg ervoor dat de signalering wel duidelijk en verstaanbaar is, maar ook voldoet aan de normen. Het is verstandig om waarschuwingsborden te gebruiken, die makkelijk door iedereen herkent kunnen worden ongeacht de taal die men spreekt.

Soorten gebodsborden

Maar wat zijn nu gebodsborden? De naam zegt het eigenlijk al, ze geven een gebod aan. Deze borden kun je makkelijk herkennen. Ze zijn namelijk rond met daarop een wit pictogram met een blauwe achtergrond. Bepaalde gebodsborden zie je vaker en anderen zelden. Welke tref je vaker aan op een werkplek? Enkele hiervan zijn veiligheidsbril verplicht, gehoorbescherming verplicht, veiligheidshandschoenen verplicht, veiligheidshelm verplicht en handen wassen. Al deze borden zijn bedoeld om een waarschuwingssignaal te sturen. Als de werknemers, maar ook bezoeker deze borden niet negeren, maar de boodschap begrijpen en regels opvolgen ben je op de goede weg. Het is wel noodzakelijk dat je het juiste signaal op de juiste plek geeft. Waarom ga ik het bord plaatsen, wat is de boodschap, is de boodschap duidelijk, voor wie is de boodschap bestemd? Beantwoord deze vragen en ontdek als je goed bezig bent.

Doel veiligheidsborden

Naast gebodsborden worden er ook veiligheidsborden gebruikt om de veiligheid op de werkvloer te verhogen. Dit soort borden kunnen bijvoorbeeld op gevaar wijzen, maar kunnen jou ook de weg naar de nooduitgang wijzen. Ga je veiligheidsborden plaatsen, zorg dan voor maximale zichtbaarheid. Veiligheidsborden tref je in verschillende kleuren aan. Voor een goede herkenbaarheid worden verschillende kleuren, symbolen en vormen gebruikt. Welke veiligheidsborden moet je sowieso op kantoor hebben? Nooduitgang, eerste hulp, verzamelplaats en rookverbod zijn enkele belangrijke. Ook brandalarm, elektriciteit en brandblusapparaat horen er ook bij. Kun je zelf een veiligheidsteken bedenken en aanbrengen op je kantoor? Dat kan, maar is niet raadzaam. Vooral als het gaat om pictogrammen, die een cruciale rol spelen in noodsituaties. Zorg ervoor dat je pictogrammen gebruik die internationaal herkenbaar zijn.

Wat is het belang?

Veiligheidsborden maken deel uit van de preventiemaatregelen op een kantoor. Het is van belang dat veiligheidspictogrammen, die je gebruikt niet tegenstrijdig zijn met andere maatregelen in het bedrijf. Het is daarom belangrijk dat je eerst nagaat welk bord je waar gaat plaatsen en wat je met de boodschap wilt bereiken. Een goede analyse vooraf dus. Kortom zorg ervoor dat je de informatie geeft op de plek waar die nodig is. De borden moet je afstemmen op de activiteiten die er plaatsvinden. Voor een sterker effect kun je dit soort borden liever een plek geven dat niet te druk is, maar juist gelijk opvalt. De afmeting van het veiligheidsbord is ook heel belangrijk. Het moet goed leesbaar en begrijpelijk zijn. De grootte kun je bepalen aan de hand van de afstand waarop je het bord moet kunnen waarnemen.